Høringssvar fra Changemaker

Changemakers høringssvar til utkast til lov om register over reelle rettighetshavere

Dato: 31.03.2017

Svartype: Med merknad

Se vedlagt høringsinnspill i PDF.

Vedlegg