Høringssvar fra Transparency International Norge

HØRINGSUTTALELSE FORSLAG TIL NY LOV OM HVITVASKING OG FORSLAG TIL NY LOV OM REGISTER OVER REELLE RETTIGHETSHAVERE MV

Dato: 31.03.2017

Svartype: Med merknad

Vedlegg