Høringssvar fra Norges Eiendomsmeglerforbund

Hvitvaskingslovutvalgets utredning NOU 2016 27

Dato: 31.03.2017

Svartype: Uten merknad

Vårt høringssvar følger vedlagt.

 

Med vennlig hilsen

Norges Eiendomsmeglerforbund

 

 

Vedlegg