Høringssvar fra Advokatforeningen

Høring - Hvitvaskingslovutvalgets utredning NOU 2016 27

Dato: 31.03.2017

Svartype: Med merknad

Vedlagt følger Advokatforeningen sin uttalelse.

Vedlegg