Høringssvar fra Lista jordskifterett på vegne av 27 jordskifteretter