Høringssvar fra BKK Nett AS

Dato: 22.11.2019

Vedlagt følger merknader til høring av endringer i matrikkelforskriften fra BKK Nett AS.

Merknadsbrevet ble sendt 11. november, men vi har i dag oppdaget at det ved en inkurie ble sendt per vanlig post i stedet for å bli innsendt elektronisk. Vi beklager dette.

Merknadsbrevet som pdf følger vedlagt.

Vennlig hilsen

for BKK Nett AS

Per Ivar Tautra

Vedlegg