Høringssvar fra Nesodden kommune, på vegne av Follo-kommunene Enebakk, Frogn, Nesodden, Nordre Follo (Ski og Oppegård), Vestby og Ås