Høringssvar fra Helge Onsrud

Dato: 15.11.2019

Vedlagt oversendes meknader til forslaget.

mvh

Helge Onsrud

Vedlegg