Høringssvar fra Advokatforeningen

Dato: 15.11.2019

Vedlagt følger Advokatforeningen sin uttalelse.

Vedlegg