Høringssvar fra Lofoten og Vesterålen jordskifterett

Dato: 15.11.2019

Vedlegg