Høringssvar fra Fagforbundet

Dato: 11.11.2019

Se høringssvar vedlagt.

Vedlegg