Forsiden

Høringssvar fra Statens arbeidsmiljøinstitutt

Høring - innføring av overtredelsesgebyr mv

Dato: 07.08.2017

Svartype: Uten merknad

Deres ref: 16/1282
Vår ref: 201700241-2

Vi viser til høringsbrev av 26.mai 2017 vedrørende innføring av overtredelsesgebyr mv i flere lover med folkehelseformål mv.

Statens arbeidsmiljøinstitutt har ingen kommentarer til høringen.

 

Med vennlig hilsen 
Statens arbeidsmiljøinstitutt
Anne K. Andersen
seniorkonsulent, Avdeling for administrasjon