Forsiden

Høringssvar fra Sjøfartsdirektoratet

Sjøfartsdirektoratets svar på høring

Dato: 18.08.2017

Svartype: Med merknad

Vedlagt er Sjøfartsdirektoratets svar på høring - innføring av overtredelsesgebyr mv. i flere lover med folkehelseformål mv.

 

Mvh Henrikke Roald

Juridisk seniorrådgiver

Sjøfartsdirektoratet

Vedlegg