Forsiden

Høringssvar fra Norske Vinklubbers Forbund

Overtredelsesgebyr

Dato: 29.06.2017

Svartype: Med merknad

Vedrørende høring- innføring av overtredelsesgebyr mv. i flere lover med folkehelseformål mv.

Norske Vinklubbers Forbund viser til høringsbrev fra det kongelige helse- og omsorgsdepartementet datert 26. mai 2017 vedørende innføring av overtredelsesgebyr mv. i flere lover med folkehelseformål mv.

Norske Vinklubbers Forbund viser til at det er viktig å ha klare og entydige regler som gjør det lettere å skille mellom seriøse og useriøse aktører i forhold til alkoholholdige drikker og de arenaer disse forekommer på.

Dersom regler brytes med viten og vilje kan innføring av overtredelsesgebyr være et virkemiddel.

Samtidig må uaktsomhet også hensyn tas, der man kan ilegge en advarsel før eventuelt et gebyr pådømmes.

Utover dette har Norske Vinklubbers Forbund ingen ytterligere merknader.