Forsiden

Høringssvar fra Hovedorganisasjonen Virke

Dato: 15.09.2017

Svartype: Med merknad

Vedlagt er Hovedorganisasjonen Virkes innspill i denne høringen.

Vedlegg