Forsiden

Høringssvar fra Norsk forening for medisinsk fysikk

Høringssvar Innføring av overtredelsesgebyr mv. i flere lover med folkehelseformål mv

Dato: 31.08.2017

Svartype: Uten merknad

Norsk forening for medisinsk fysikk (NFMF) takker for tilsendt høring om innføring av overtredelsesgebyr i flere lover med folkehelseformål. NFMF har ingen kommentarer til dette forslaget.

Med vennlig hilsen

 

Børge Sæter

sekretær NFMF