Forsiden

Høringssvar fra Verdal kommune

Verdal kommune gir følgende høringsuttalelse til forslag om innføring av overtredelsesgebyr mv. i flere lover med folkehelseformål

Dato: 31.08.2017

Svartype: Med merknad

Verdal kommune mener det i større grad er kunnskapsmangel enn uvilje som forårsaker mangler og brudd etter folkehelselovgivingen.

Sanksjoner kan være et effektivt virkemiddel, men Verdal kommune ser at det kan medføre økt byråkrati. Den økte innsatsen vil gå med til annet arbeid enn det som er essensielt for folkehelseformål. Kommunen ser det som mer hensiktsmessig å øke ressurser og kompetanse til tilsyns- og veiledningsarbeid.

Vi påpeker også at innenfor en rekke felt vil kommunen være både tilsynsmyndighet og tilsynsobjekt, f.eks. ang. tilsyn med skoler og barnehager. Dette kan underminere tilsynsfunksjonen.