Forsiden

Høringssvar fra NHO Reiseliv

NHO Reiseliv - høringssvar om innføring av overtredelsesgebyr

Dato: 14.09.2017

Svartype: Med merknad

NHO Reiseliv viser til høringsbrev fra Helse- og omsorgsdepartementet 26.05.2017 om innføring av overtredelsesgebyr i en rekke lover der folkehelseformål er eneste eller ett av flere formål. Viser også til e-post fra fagdirektør Helena Wilson 30.8.2017 om utsatt høringsfrist til 15.9.2017. 

NHO Reiseliv stiller seg bak NHO og NHO Mat og drikkes høringsuttalelser, og har i tillegg vårt eget høringssvar i det vedlagte dokumentet her.

 

Mvh

Ole Michael Bjørndal

Politisk rådgiver

NHO Reiseliv

 

Vedlegg