Forsiden

Høringssvar fra Utenriksdepartementet

Innføring av overtredelsesgebyr i flere lover med folkehelseformål

Dato: 29.08.2017

Svartype: Uten merknad

Utenriksdepartementet har ingen merknader til saken.