Forsiden

Høringssvar fra Sogn og Fjordane fylkeskommune

innføring av overtredelsesgebyr mv. i flere lover med folkehelseformål

Dato: 29.05.2017

Svartype: Med merknad

Det kan vere problematisk at kommunen skal føre tilsyn, godkjenne eller evt ilegge overtredingsgebyr på kommunal verksemd ("bukken og havresekken"). Det er elles eit spørsmål om kapasitet i kommunane (jf mange nye oppgåver i seinare år) og utfordring når det gjeld kompetanse på fleire spesialiserte område. Kanskje bør Arbeidstilsynet styrkast når det gjeld tilsynsarbeid.Det må vere bra at ein uhilda part har tilsyn, godkjenning evt gjev overtredingsgebyr.