Forsiden

Høringssvar fra Forsvaret_Forsvarsstaben

Innføring av overtredelsesgebyr i lover med folkehelseformål

Dato: 05.09.2017

Svartype: Uten merknad

Viser til høringsnotat fra Helse- og omsorgsdepartementet med forslag om innføring av overtredelsesgebyr i en rekke lover der folkehelseformål er eneste eller ett av flere formål.

Forsvaret har ingen merknader til høringen.