Høringssvar fra Advokatforeningen

Høring - Juridisk oppfølging av forslag i prioriteringsmeldingen og presiseringer av regelverket om helsehjelp i utlandet

Dato: 25.09.2018

Svartype: Med merknad

Vedlagt følger Advokatforeningen sin uttalelse.

Vedlegg