Høringssvar fra Tor Mørk

H_ringsinnspill_akh.ih.bh1

Dato: 25.09.2018

Svartype: Med merknad

Det vedlagte høringsinnspillet her er del 2 og henger sammen med det svaret som ble sendt herfra for minutter siden.   

Vedlegg