Høringssvar fra Tor Mørk

Høringsinnspill akh ih bh1.utfyllende.

Dato: 26.09.2018

Svartype: Med merknad

26.09.18: vedlagt ettersender jeg "Utfyllende informasjon vedrørende høringsinnspill fra Myeøomatoseforum til Høringsnotat:"...

Jeg viser samtidig til informativ samtale med Atle Gøtesen og forstår at ettersendte vil bli lagt ved saken. 

Hilsen Tor Mørk

 

Vedlegg