Høringssvar fra Kreftforeningen

Kreftforeningens høringssvar - juridisk oppfølging av forslag i prioriteringsmeldingen og presiseringer av regelverket om helsehjelp i utlandet

Dato: 18.09.2018

Svartype: Med merknad

Høringssvaret til Kreftforeningen - se vedlegg

Vedlegg