Høringssvar fra Bergen kommune

Høringsuttalelse - Juridisk oppfølging av forslag i prioriteringsmeldingen og presiseringer av regelverket om helsehjelp i utlandet

Dato: 24.09.2018

Svartype: Med merknad

Bergen bystyre behandlet saken i møtet 19.09.2018 sak 188/18 og fattet følgende vedtak:

Bergen kommune avgir høringsuttalelse til «Juridisk oppfølging av forslag i prioriteringsmeldingen og presiseringer av regelverket om helsehjelp i utlandet», slik den fremkommer av byrådets forslag. (vedlagt)

Vedlegg