Høringssvar fra Helsedirektoratet

Svar på høring- Juridisk oppfølging av forslag i prioriteringsmeldingen og presiseringer av regelverket om helsehjlep i utlandet

Dato: 25.09.2018

Svartype: Med merknad

Vedlegg