Høringssvar fra Utenriksdepartementet

Juridisk oppfølging av forslag i prioriteringsmeldingen og presiseringer av regelverket om helsehjelp i utlandet

Dato: 27.09.2018

Svartype: Uten merknad

Det refereres til Helse- og omsorgsdepartementets brev av 15. juni d.å., deres ref. 18/2713.

Utenriksdepartementet har ingen merknader.