Høringssvar fra Legeforeningen

Legeforeningens høringssvar - juridisk oppfølging av forslag i prioriteringsmeldingen og presiseringer av regelverket om helsehjelp i utlandet

Dato: 25.09.2018

Svartype: Med merknad

Vedlegg