Høringssvar fra Norlandia AS

krav om at leger i den kommunale helse- og omsorgstjenesten er spesialister i allmennmedisin eller under spesialisering

Dato: 21.11.2016

Svartype: Med merknad

Vedlegg