Høringssvar fra Helse Bergen HF

Krav om at leger i den kommunale helse- og omsorgstjenesten er spesialister i allmennmedisin eller under spesialisering

Dato: 22.11.2016

Svartype: Med merknad

Vedlegg