Høringssvar fra Helse Fonna

Høringsuttale - krav om at leger i den kommunale helse- og omsorgstjenesten er spesialister i allmennmedisin eller under spesialisering

Dato: 23.11.2016

Svartype: Uten merknad

Helse Fonna har hatt forslag til krav om at leger i den kommunale helse- og omsorgstjenesten er spesialister i allmennmedisin eller under spesialisering på høyring i Samhandlingseininga i føretaket (inkludert Praksiskonsulentkoordinator). Føretaket har ingen vidare innspel til forslaget.