Høringssvar fra Pensjonistforbundet

Krav om at leger i den kommunale helse- og omsorgstjenesten er spesialister i allmennmedisin eller under spesialisering.

Dato: 18.11.2016

Svartype: Med merknad

Vedlegg