Høringssvar fra Fredrikstad kommune

Høringsuttalelse fra Fredrikstad kommune - Høringsuttalelse - Krav om at leger i den kommunale helse- og omsorgstjenesten er spesialister i allmennmedisin eller under spesialisering

Dato: 23.11.2016

Svartype: Med merknad

Vedlegg