Høringssvar fra Giske kommune

Kommentar til varighet av unntak for vikarer

Dato: 18.10.2016

Svartype: Med merknad

Det vil være mer hensiktsmessig at unntaket for spesialiseringskrav økes til minst 6 mnd og kanskje 12 mnd. Dette vil forenkle rekruttering ifbm lovlige permisjoner for fastlegene, f.eks foreldrepermisjoner og permisjoner i forbindelse med spesialisering, som stort sett vil overskride 2 måneder.

Når kvaliteten på arbeidet til turnuslege i distrikt kan aksepteres bør det også aksepteres at lege med fullført turnus jobber i allmennpraksis i minst 6 mnd uten å være i spesialisering.

En mulig konsekvens av å bare akseptere 2 måneders unntak kan bli at kommunene blir tvunget til å bytte til ny vikar etter 2 måneder i stedet for å beholde den samme for hele fraværsperioden til fastlegen.