Høringssvar fra Fylkesmannen i Rogland

Høringssvar-Krav om at leger i den kommunale helse-og omsorgstjenesten er spesialister i allmennmedisin eller under spesialisering

Dato: 23.11.2016

Svartype: Med merknad

Vedlegg