Høringssvar fra Fagutvalg for kommuneoverleger Østre Agder

Høring - krav om spesialitet i allmennmedisin

Dato: 21.11.2016

Svartype: Med merknad

På vegne av fagutvalget for kommuneoverleger i kommunesamarbeidet for Østre Agder (Arendal, Froland, Gjerstad, Grimstad, Risør, Tvedestrand, Vegårshei og Åmli kommuner) sendes vedlagte høringsuttalelse.

Med hilsen'

Vegard Vige

Vedlegg