Høringssvar fra Landbruks- og matdepartementet

Svar på høringsbrev

Dato: 14.09.2016

Svartype: Uten merknad

Vi viser til brev mottatt 24. august 2016.

Landbruks- og matdepartementet har ingen merknader til saken.