Høringssvar fra Regionseter for barn og unges psykiske Helseregion Øst og Sør

Krav om at leger i den kommunale helse- og omsorgstjenesten er spesialister i allmennmedisin eller under spesialisering

Dato: 14.09.2016

Svartype: Uten merknad

Regionseter for barn og unges psykiske Helseregion Øst og Sør (RBUP Øst og Sør) har tatt høringen til orientering, og vi har ingen merkander til denne.