Høringssvar fra Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO)

Krav om at leger i den kommunale helse- og omsorgstjenesten skal være spesialist i allmennmedisin eller under spesialisering

Dato: 23.11.2016

Svartype: Med merknad

Vedlegg