Høringssvar fra Fylkeseldrerådet i Aust-Agder

Høring - krav om at leger i den kommunale helse- og omsorgstjenesten er spesialister i allmennmedisin eller under spesialisering

Dato: 22.11.2016

Svartype: Med merknad

Fylkeseldrerådet i Aust-Agder vedtok i møte 12.10.16 å avgi følgende høringssvar:

Fylkeseldrerådet har behandlet PS 23/16 Høring - krav om at leger i den kommunale helse- og omsorgstjenesten er spesialister i allmennmedisin eller er under spesialisering.

Eldrerådet har ingen spesielle kommentar. Opplegget virker bra og vi håper det blir fulgt opp.

Ole Mikalsen, leder.