Høringssvar fra KS Finnmark

Høringssvar fra KS Finnmark-krav om at leger i den kommunale helse- og omsorgstjenesten skal være spesialist i allmennmedisin eller under spesialisering.

Dato: 18.11.2016

Svartype: Med merknad

Vedtak av 18.11.2016 i KS Finnmark fylkesstyre:

Fylkesstyret i KS Finnmark slutter seg til KS sin høringsuttalelse av 31.10.2016 med tillegg av følgende: Kommunene i Finnmark sliter med å rekruttere leger. Et absolutt krav om spesialisering i allmennmedisin vil kunne forsterke denne situasjonen ytterligere.