Høringssvar fra Oslo universitetssykehus

Høringssvar til Krav om at leger i den kommunale helse- og omsorgstjenesten skal være spesialist i allmennmedisin eller under spesialisering

Dato: 04.10.2016

Svartype: Med merknad

Vedlegg