Høring - kriminalisering av forberedelse til terrorhandling, utvidet adgang til tvangsmiddelbruk, og endringer i straffeloven 1902 § 60a

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.11.2012

Søket ditt gav 41 treff.