Forsiden

Høringssvar fra PWYP Norge

Høring om Finansdepartementets forslag om land for land rapportering for skatteformål.

Dato: 25.01.2016

Svartype: Med merknad

Se høringssvar med merknader i vedlagt dokument.

Vedlegg