Forsiden

Høringssvar fra Changemaker

Høringssvar fra Changemaker Land-for-land-rapportering for skatteformål

Dato: 23.01.2016

Svartype: Med merknad

Changemaker takker med dette for muligheten til å komme med innspill til Høringsnotat - land- for-land-rapportering for skatteformål.

I dette høringsinnspillet snakker vi om "Åpenhet", "Informasjonsutveksling" og "Helhetlig rammeverk".

Vedlegg