Høringssvar fra Drivkraft Norge

Dato: 28.02.2019

Hei!

Vedlagt følger Drivkraft Norges høringssvar.

mvh

Drivkraft Norge

Kjartan Berland

Vedlegg