Høringssvar fra Norsk Hydrogenforum

Dato: 28.02.2019

Til

Samferdselsdepartementet

Vedlagt følger Norsk Hydrogenforums høringssvar til Lov og forskrift - tekniske standarder til ladepunkter og fyllestasjoner for alternative drivstoff.

mvh

Kristian E. Vik
Generalsekretær
Norsk Hydrogenforum

Vedlegg