Høringssvar fra Advokatforeningen

Høring - Merverdiavgiftskompensasjon for borettslag og eierseksjonssameier

Dato: 19.01.2017

Svartype: Med merknad

Vedalgt følger Advokatforeningen sin uttalelse.

Vedlegg