Høringssvar fra Utenriksdepartementet

Merverdiavgiftskompensasjon for borettslag og eierseksjonssameier

Dato: 17.01.2017

Svartype: Uten merknad

Utenriksdepartementet har ingen merknader til saken.